Ciri-ciri Pemalas


Menunda pekerjaan di hari ini akan menambah pekerjaan di hari esok. Menunda masalah di hari ini akan menambah masalah di hari esok.