Elohim Evtach, Trustworthy God


Pengajaran ini sudah saya dengar lama sekali, tepatnya pada 05 November 2006, dibawakan oleh Pdt, Gilbert Lumoindong. Beliau mengajarkan tentang nama-nama Allah yang sebenarnya apabila kita pelajari akan memperluas pengetahuan…