Penyesalan Dalam Hidup


Dengan mengenali penyesalan-penyesalan dalam hidup, maka kita akan lebih bijak dalam mengambil keputusan.