Bagaimana Mengambil Kendali Kebiasaan


Dengan mempertanyakan apa yang kita kerjakan sekarang akan membuat kita sadar apakah yang kita kerjakan sekarang memang sudah tepat atau belum.

Kebiasaan Buruk


Tuhan menjadikan kita supaya kita hidup berkelimpahan. Dia menjanjikan akan menambahkan kepada kita. Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. | Matius 6:33 Itu…