Ciri-ciri Pemalas


Menunda pekerjaan di hari ini akan menambah pekerjaan di hari esok. Menunda masalah di hari ini akan menambah masalah di hari esok.

Kebiasaan Buruk


Tuhan menjadikan kita supaya kita hidup berkelimpahan. Dia menjanjikan akan menambahkan kepada kita. Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. | Matius 6:33 Itu…