Lebih Dekat Dengan Tuhan


Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. | Roma 12:2 Cara kita berpikir menentukan cara kita merasa. Cara kita merasa menentukan cara kita bertindak. Kunci…

Kebiasaan Buruk


Tuhan menjadikan kita supaya kita hidup berkelimpahan. Dia menjanjikan akan menambahkan kepada kita. Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. | Matius 6:33 Itu…