Suka Menunda?


Menunda dan menunda. Kita semua tahu ini adalah kebiasaan buruk. Namun kita tidak mengambil tindakan atasnya. Kita selalu menunda untuk mengatasi kebiasaan menunda kita. Hari ini saya membaca profil Iwan…